Flash Story

Moana Cast Lyrics – Moana Tulou Tagaloa

Tulou Tagaloa

Tulou
Tulou
Tagaloa

Sei e va’ai mai
I le tatou lalolagi
Sei e va’ai mai
I le matou lalolagi
Sei e malamalama
(Ko au e tu atu)
E taunuku te malaga
(Toku manatu)
Sei e va’ai mai
(E lelei ma le manaia)
Manaia o le tataou olaga

Tulou Tagaloa Lyrics

Also Read  warrior savitri torrent
error: Content is protected !!